top of page
20240303_122333_edited.jpg

Camp nan Ceàrdairean


Urgha AIRE

This facility has been developed with local crofters in response to the increase in self-contained vans arriving on Harris. It  includes grey and black-water disposal, freshwater refill, electric hookups, refuse and recycling facilities and formal overnight parking in the Tarbert vicinity. It's within walking distance of the shops and bars and offers overnight parking close to the ferry port, for those using early and late ferries.

PLEASE NOTE THAT WE DO NOT TAKE BOOKINGS. The facilities are operated on a first come first served basis. We ask that you purchase a parking ticket when you arrive on site - contact-less card payments only.

This facility has been developed with support from Visit Scotland's Rural Tourism Infrastructure Fund.

 

Camp nan Ceàrdairean: Beagan Eachdraidh

 

O chionn fhada, b’ ann ann a’ sheo a bha ceàrdairean a’ fuireach nuair a bha iad a’ tadhail air an Tairbeart. B’ ann à Steòrnabhagh a bha iad a’ tighinn air eich, is iad a’ leantainn Seann Rathad Steòrnabhaigh, air a bheil Slighe Innse Gall an-diugh. Gu mì-fhortanach, tha am facal “ceàrdair” air ciall rud beag dona fhaighinn tro na linntean air sgàth ’s gun robh leiteachas an aghaidh luchd-siubhail. Ach b’ e pàirt chudromach den bheatha làitheil a bh’ annta, agus thathar an dòchas gum faic daoine cho beartach is a tha an dualchas aca.

 

’S e àite ceàird a th’ anns an tom fhathast an-diugh, ann an iomadh dòigh, agus sin às adhbhar gu bheil an t-ainm Camp nan Ceàrdairean fhathast ro fhreagarrach.

Getting there...

Travel just over a mile East out of Tarbert on the main road towards Scalpay. Urgha Aire is located on the left after the North Harris Community Recycling Centre.

bottom of page